Arvonnan ehdot

  1. Järjestäjä 

Arvonnan järjestäjänä toimii WorkRelax OY AB, Tekniikantie 2 02150 Espoo (Otaniemi)

(myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

  1. Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

  1. Osallistumisaika 

Arvontaan voi osallistua 15.7.2022 klo 10:00 ja 14.8.2022 klo 23:59 välisenä aikana.

  1. Arvontaan osallistuminen 

Arvontaan osallistuvat kaikki kohdassa 2. määritellyt osallistujat, jotka ovat 14.8.2022 klo 23:59 mennessä jättäneet yhteystietonsa lomakkeen kautta.

  1. Palkinto 

Vastanneiden kesken arvotaan 5 kpl 200 euron arvoista lahjakorttia. Palkinto arvotaan 17.8.2022. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. 

Palkinto on henkilökohtainen, sitä ei voi jälleenmyydä, sitä ei voi muuttaa rahaksi eikä sillä ole takaisinmaksuarvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Kilpailun järjestäjän kokonaisvastuu kutakin kilpailun osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.

  1. Vastuu teknisistä ongelmista 

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

  1. Sääntöjen vastaiset osallistumiset 

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

  1. Henkilötietojen käsittely ja viestintä 

Kilpailussa ei kerätä yhteystietoja tai markkinointilupia ilman erillistä suostumusta.

  1. Muut ehdot 

Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.