Arbetsgivare – visste du?

13.04.2017

 • Belastningsbesvär är en av de vanligaste arbetsrelaterade åkommorna. De drabbar miljontals europeiska arbetstagare med kostnader på flera miljarder euro för arbetsgivarna. Att ta itu med belastningsbesvären handlar om att förbättra livet för människor på arbetet, men det är också en god affär. Belastningsbesvär drabbar vanligtvis rygg, nacke, axlar, armar och händer, men även höfter, ben och fötter kan drabbas. En av de största orsakerna är monotona repetitiva rörelser.
  (Europeiska arbetsmiljöbyrån)
 • Kortvarig sjukfrånvaro och ’förlust av arbetskraft’ som orsakas av arbete som utförs under insjuknad har räknats kosta arbetsgivare i medeltal mer än 3000 euro per år och per anställd. Dessutom tillkommer sjuk- och hälsovårdskostnader.
  (Social- och hälsovårdsministeriets beräkning)
 •  För stora arbetsgivare är invalidpensionsavgiftens storlek beroende av de nya bestående invalidpensioner som beviljats företagets arbetstagare, företagets åldersstruktur och lönesumma via den avgiftsklass som varje år fastställs för företaget.
  (Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo)
 • Studier har visat att positiva känslor kan förklara upp till 20-30 procent av företagets omsättning. Företagsledarna har börjat visa mer intresse för skapandet av ett positivt emotionellt klimat på arbetsplatsen. Organisationens emotionella klimat får anställda att trivas och hållas motiverade.
  (Ekonomi/Emergy)
 • Arbetshälsoinstitutets undersökning visade att två tredjedelar (66%) av anställda (varav 73% kvinnor) anser sig ha lidit av långvariga eller upprepade belastningsbesvär under den senaste månaden.
  (Arbetshälsoinstitutet)
 • Över hälften av finska arbetstagare (57%) känner att deras arbetsplats inte arbetar alls eller mycket lite för att systematiskt värna om de anställdas arbetshälsa.
  (STTK ry)

Intresserad att höra mera? Ta kontakt med oss så berättar vi!

Förbättra välmående i din organisation och läs mer om massagefåtöljernas nyttor här.